Tel: 12 261 05 61

Contact

Sales

Edyta Popielak
Tel. 12 261 05 61
Kom. +48 661 106 011
Email: izolatory@ces.com.pl

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.

Podłęże 676
32-003 Podłęże

 

tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28

www.ces.com.pl

 

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452

 

PKO BANK POLSKI S.A. O/Kraków
Konto PLN: 50 1020 2892 0000 5902 0666 1559
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827